top of page
Klasa przyrodnicza

Dobra Szkoła

Dobra Szkoła powstaje w duchu pedagogiki Marii Montessori.

Charakter i specyfika naszej szkoły sprzyja łatwemu odnalezieniu się dziecka w nowej dla nich rzeczywistości szkolnej, pomaga w wychowaniu samodzielnego, wierzącego
we własne siły oraz szanującego innych ludzi i świat – człowieka.

W szkole wszystkie grupy są mieszane wiekowo. Fakt ten wpływa na rozwój zarówno intelektualny jak i społeczny dzieci. Dzieci młodsze bowiem znajdują pomoc nie tylko w nauczycielu lecz także w starszych kolegach, dzieci starsze natomiast uczą się odpowiedzialności i opiekuńczości. Na każdym etapie dziecko ma zatem możliwość wcielenia się w różne role.

 

Młodzi Inżynierowie
​Montessori to doskonała przestrzeń do rozwoju
bottom of page