top of page

Rekrutacja

pobierz.jpg

Karta Zgłoszenia

W celu zapisania dziecka do Szkoły, prosimy o:

 

1) wypełnienie deklaracji, którą można pobrać poniżej:

 

 

 

 

 

 

2) kontakt mailowy.

 

Rekrutację na każdy kolejny rok szkolny rozpoczynamy w styczniu. Wtedy też prosimy Państwa o wypełnienie

karty zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową na adres szkoły. ( w temacie proszę wpisać Dobra Szkoła)
Następnie skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia indywidualnego spotkania informacyjno – rekrutacyjnego. Na pierwsze spotkanie zapraszamy oboje rodziców. Kolejne spotkanie odbywa się wraz
z dzieckiem.

 

Informujemy, że złożenie wstępnej deklaracji nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do Szkoły.
O przyjęciu decyduje rozmowa z rodzicami oraz z dzieckiem.

Planowany termin rozpoczęcia działalności placówki to 1 września 2024 r. 

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt:

tel. 507 079 378

dobra.szkola.montessori@gmail.com

bottom of page